Melde feil/mangler

Melde feil/mangler


Ved nødsituasjon som mindre vannlekkasjer, heisstans,  innbrudd etc utenom
kontortid kan våre leietakere ringe vår vaktsentral på tlf 90 22 23 21. Misbruk av vakttelefonen kan medføre gebyr på kroner 500,-.

I utgangspunktet er det leietaker som er ansvarlig for feil og mangler i sin leilighet/lokale, og utleier har ansvaret for eiendommen.                        

Assistanse fra utleier eller utrykning ved feilaktig brannalarm, låsmester, tett sluk o.l i forbindelse med leieforholdet vil leietaker bli fakturert når det er leietakers ansvar.
Utleier skal uansett varsles ved feil eller mangler slik at dette kan utbedres.

Er du nyinnflyttet vil feil/mangler med boligen/lokale som varsles senest innen 48 timer etter overtagelse komme med på overtagelsesprotokollen.
Mangelfullt renhold kan ikke ettermeldes, alle har fått mulighet til å gjennomgå sjekkeliste for vask under overtagelsen.

Melde feil eller mangler
  1. E-post
    Telefon

 

Melde feil/mangler
Nødtelefon