Kasjotten Hotell

Kasjotten Hotell

 

Stav Gjestegaard

Eiendommen ligger på Skjetten ved Strømmen og er mest kjent som "Kasjotten Hotell".
Driften ved hotellet ble nedlagt 01.12.2012.

Eiendommen tømmes og innvendig rives med oppstart Oktober 2016.

Ta kontakt med vårt hovedkontor 22992850